محصول به علاقه مندی ها اضافه شد
نمایش لیست علاقه مندی ها

سوالات متداول نرم افزار باشگاهی

۲۸ تیر پیوند کوتاه بدون دیدگاه

وارد کردن نوع ورزش

تنظیمات – کاربری دستگاه ، در این قسمت نوع ورزش را وارد  می کنید .

تنظیمات کمدها

تنظیمات – تنظیمات کمد ، در این قسمت تعدادکمدهایی که وجود دارد را وارد می کنیم و نحوه اختصاص کمد به افراد را مشخص می کنیم .

وارد کردن اطلاعات افراد در نرم افزار

قسمت اطلاعات پایه – افراد ، اطلاعات مربوط به افراد را در این قسمت وارد می کنند .

نحوه تخصیص سانس به پرسنل

قسمت اطلاعات پایه – سانس ، نام ورزش را مشخص کرده و اینکه در هفته چه روزهایی و چه ساعتهایی دسترسی داشته باشد را تعیین می کنیم .

شارژ کارت

قسمت عملیات پایه – شارژ کارت ، نام فرد و نوع عضویت و سانس را انتخاب کرده و در قسمت شارژ کارت مبلغ شارژ اعتبار را وارد می کنیم .

 

گزارشگیری در نرم افزار

قسمت گزارشات و بسته به اینکه کدام یک از گزارشات را می خواهد انتخاب کرده و تاریخ و اسم شخص را وارد کرده و نمایش را می زنیم و گزارشگیری انجام می شود .

بک آپ گیری در نرم افزار

قسمت ابزار – پشتیبانگیری ، از اطلاعات داخل نرم افزار بک آپ گیری می شود .