تماس با ما

اطلاعات تماس


شماره تماس ویژه فروش: 41526000(21 98+)

ایمیل اصلی: [email protected]

ایمیل بخش فروش : [email protected]

ایمیل بخش پشتیبانی : [email protected]

ایمیل بخش حسابداری : [email protected]

ایمیل بخش کارگزینی : [email protected]

اطلاعات تماس


شماره تلفن: 4415268 (4 971+)

فاکس: 4415267 (4 971+)

موبایل: 5522518 - 1592312 - 8838272 (50 971+)

کد پستی: 76952 - دبی - امارت متحده عربی

ایمیل اصلی : [email protected]

ایمیل بخش فروش : [email protected]

ایمیل بخش پشتیبانی : [email protected]

ایمیل بخش حسابداری : [email protected]

ایمیل بخش کارگزینی : [email protected]

اطلاعات تماس


شماره تلفن: 788004488 - 202201965 ( 93+)

فاکس: 202201965 (93+)

آدرس : کابل ، چهارراه حاجی یعقوب ، ساختمان AIB بانک طبقه 5 واحد 204

کد پستی: 1775 کابل (افغانستان)

ایمیل: [email protected]

ایمیل اصلی: [email protected]

ایمیل بخش فروش: [email protected]

ایمیل بخش پشتیبانی: [email protected]

ایمیل بخش حسابداری: [email protected]

ایمیل بخش کارگزینی: [email protected]

جهت برقراری ارتباط با کارشناسان شرکت، فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.